از حفر چاه های متعدد تا تولید اشتغال برای جوانان

به گزارش سامانه اطلاع رسانی ارزوئیه خبر صنعت شهرستان‌های بافت و ارزوئیه به‌دلیل اینکه وابسته به کشاورزی و دامداری بوده، ضعیف شده است.

اما با توجه به رشد بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری در این شهرستان‌ها، روند رو به رشد صنعتی شدن این شهرستان‌ها را خواهیم داشت که در این رابطه می‌توان به کشتارگاه صنعتی، کارخانه کرک و سیلو گندم در شهرستان های ارزوئیه و بافت اشاره کرد.

این شهرستان یکی از قطب‌های کشاورزی استان است اما متاسفانه شیوه سنتی کشاورزی شهرستان ارزوئیه سبب ایجاد چاه‌های متعدد و بحران آب در این منطقه شده است.

پیش بینی میشود که با توجه به زیاد شدن چاه های مجاز و غیر مجازی که در شهرستان ارزوئیه حفر شده است این شهرستان در چند سال آینده از شهر خوشه های طلایی تبدیل به شهر خشکسالی خواهد شد.

در شهرستان ارزوئیه حدود 25هزار هکتار گندم سالانه زیر کشت میرود اما چرا نباید یک کارخانه آرد که با توجه به زیر کشت های فراوان این شهرستان احداث شود.

و در بحث استغال زایی جوانان شهرستان از آنجایی که تقریبا حدود 50درصد جوانان این شهرستان تحصیل کرده هستند و هیچ گونه اقدامی از سوی مسئولین مربوطه  برای بحث اشتغال آنان صورت گرفته نشده است و از افراد غیر بومی در سمت های مختف استفاده میشود.

گزارش:شیخ اسدی

انتهای پیام/